Продажба на пластмасови бокс палети, европалети, кофи за смет, контейнери, бурета, бидони, цистерни и каси

 

 

Подробна характеристика

Описание

- Пластмасови контейнери за отпадъци 660 литра - подходящи за събирането на битови и промишлени отпадъци.
- Приспособления на капака за разделно събиране, диам. на отвор за събиране
на стъкло - 160 мм, възможни са приспособления при необходимост.
- Стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата.
- Въртящи се колела с диам. 200 мм.
- При заявка се доставя централна спирачка.
- Максимално препоръчително тегло на запълване 250/360 kg.
- Съответствие с DIN 30 700 и UMI 9260 по отношение на размерите.
- Пластмасови контейнери устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.
- Гладка повърхност, не позволяваща залепването на нечистотии.
- Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
- Пластмасовите контейнери могат да се гранулират отново.

       660L

dati 2 1

 

 

 

Подробна характеристика

Описание

- Пластмасови контейнери за отпадъци 770 литра - подходящи за събирането на битови и промишлени отпадъци.
- Приспособления на капака за разделно събиране, диам. на отвор за събиране
на стъкло - 160 мм, възможни са приспособления при необходимост.
- Стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата.
- Въртящи се колела с диам. 200 мм.
- При заявка се доставя централна спирачка.
- Максимално препоръчително тегло на запълване 250/360 kg.
- Съответствие с DIN 30 700 и UMI 9260 по отношение на размерите.
- Пластмасови контейнери устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.
- Гладка повърхност, не позволяваща залепването на нечистотии.
- Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
- Пластмасовите контейнери могат да се гранулират отново.

       770L

dati 2 1

 

 

 

Подробна характеристика

Описание

- Пластмасови контейнери за отпадъци 1000 литра - подходящи за събирането на битови и промишлени отпадъци.
- Приспособления на капака за разделно събиране, диам. на отвор за събиране
на стъкло - 160 мм, възможни са приспособления при необходимост.
- Стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата.
- Въртящи се колела с диам. 200 мм.
- При заявка се доставя централна спирачка.
- Максимално препоръчително тегло на запълване 250/360 kg.
- Съответствие с DIN 30 700 и UMI 9260 по отношение на размерите.
- Пластмасови контейнери устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.
- Гладка повърхност, не позволяваща залепването на нечистотии.
- Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
- Пластмасовите контейнери могат да се гранулират отново.

       1000l

fig 01.01.02.02.1

 

 

 

Подробна характеристика

Размери

- Пластмасови контейнери за отпадъци 1100 литра с купловиден капак - подходящи за събирането на битови и промишлени отпадъци.
- Приспособления на капака за разделно събиране, диам. на отвор за събиране
на стъкло - 160 мм, възможни са приспособления при необходимост.
- Стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата.
- Въртящи се колела с диам. 200 мм.
- При заявка се доставя централна спирачка.
- Максимално препоръчително тегло на запълване 250/360 kg.
- Съответствие с DIN 30 700 и UMI 9260 по отношение на размерите.
- Пластмасови контейнери с купловиден капак устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.
- Гладка повърхност, не позволяваща залепването на нечистотии.
- Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
- Пластмасовите контейнери с купловиден капак могат да се гранулират отново.

       01.01.02.02.3

fig 01.01.02.02.3

 

 

 

Подробна характеристика

Описание

- Пластмасови контейнери за отпадъци с плосък капак 1100 литра - подходящи за събирането на битови и промишлени отпадъци.
- Приспособления на капака за разделно събиране, диам. на отвор за събиране
на стъкло - 160 мм, възможни са приспособления при необходимост.
- Стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата.
- Въртящи се колела с диам. 200 мм.
- При заявка се доставя централна спирачка.
- Максимално препоръчително тегло на запълване 250/360 kg.
- Съответствие с DIN 30 700 и UMI 9260 по отношение на размерите.
- Пластмасови контейнери с плосък капак устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.
- Гладка повърхност, не позволяваща залепването на нечистотии.
- Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
- Пластмасовите контейнери с плосък капак могат да се гранулират отново.

       1100l

fig 01.01.02.02.4

 

 

 

Подробна характеристика

Размери

   
Вместимост 1100лт
Брой опорни колела 4бр
Дължина  1370 мм
Широчина  1015 мм
Височина  1470 мм
Полезен товар 440кг. 440кг.
Покритие горещо поцинковано

       metalen konteiner bobar 1100