Продажба на пластмасови бокс палети, европалети, кофи за смет, контейнери, бурета, бидони, цистерни и каси

 

 

Подробна характеристика

Данни

КОД ПРЕСА ЗА ГРОЗДЕ-КРИК
008-035 ПРЕСА ЗА ГРОЗДЕ Ф 35 ЗА 50КГ.
008-040 ПРЕСА ЗА ГРОЗДЕ Ф 40 ЗА 70КГ.
008-045 ПРЕСА ЗА ГРОЗДЕ Ф 45 ЗА 100 КГ.
008-050 ПРЕСА ЗА ГРОЗДЕ Ф 50 ЗА 125 КГ.

 

       pg002